ادامه مطلب...

جلسه مشترک هیات نظارت بر انتخابات و هیات اجرایی شهرستان معمولان با حضور رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان لرستان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان معمولان جلسه‌ هماهنگی و هم اندیشی هیات های نظارت و اجرایی شهرستان معمولان با حضور ناظری سرپرست فرمانداری شهرستان معمولان، سپهوند رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان لرستان، جهانگیری رئیس دادگستری معمولان ، ایمانی رئیس هیات نظارت شهرستان معمولان، اعضای هیات نظارت استان و شهرستان و اعضای هیات اجرایی معمولان و افرینه در محل فرمانداری شهرستان معمولان برگزار شد.

ادامه مطلب...